مزایده‌ی یک قطعه زمین توسط شهرداری گراش

شهرداری گراش در نظر دارد برابر مجوز شماره ۶۰۸ مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۱ شورای محترم اسلامی شهر گراش و براساس نرخ کارشناسی نسبت به اجاره یک قطعه زمین به مساحت ۶۵۰ متر مربع جهت احداث آشپزخانه صنعتی از طریق مزایده اقدام نماید.

به گزارش روابط عومی شهرداری گراش ملک فوق در ضلع شرقی پارک مسافر واقع می‌باشد و نرخ پایه اجاره برابر نرخ کارشناسی هر ماه  ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

شرایط:

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات خود مختار است.

-شرکت کنندگان می بایست نرخ پیشنهادی بالاتر از پایه ارائه نمایند.

–  پیشنهادات مخدوش و با قید و شرط باطل اعلام می گردد.

– شرکت کنندگان می بایست مبلغ  ۶۰ میلیون ریال بحساب ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۰۰۰۶ شهرداری گراش نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی بابت ۵ درصد شرکت در مزایده واریز نمایند.

– سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف برابر مقررات به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

– مدت قرارداد ۲۰ ساله می باشد و تمدید قرارداد با در نظر گرفتن تورم و با نظر شورا و شهرداری می باشد.

– شرکت کنندگان از افراد بومی و باید حداقل ۲۰ سال سابقه کاری در این کار داشته باشند.

– هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

– نوبت اول چاپ ۹۱/۹/۱۹

– تاریخ تحویل پیشنهادات ۹۱/۹/۲۶

– تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و گشایش پیشنهادات ۹۱/۹/۲۷

نوشته شده توسط رویداد شهر در پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۷:۴۷ ب.ظ

دیدگاه