کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش در مسابقات قرآنی کشور

Daneshkadeh Gerashکارکنان و دانشجویان برگزیده هجدهمین جشنواره قرآنی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای انجام مسابقات کشوری به سبزوار اعزام می شوند.

به گزارش رویدادشهر به نقل از امور فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش نفرات برگزیده در بخش کارکنان و دانشجویان در رشته های حفظ، ترجمه، تفسیر، ترتیل و تحقیق از ۲۴ لغایت ۲۷ مرداد در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که میزبان هجدهمین جشنواره قرآنی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد حضور خواهند یافت.

اسامی نفرات برتر  مرحله اول جهت اعزام به مسابقات کشوری به شرح زیر اعلام گردید:

در رشته تفسیر        بخش کارکنان           بتول محمودی

در رشته ترجمه         بخش کارکنان           صفیه عظیمی

در رشته تفسیر        بخش دانشجویی      زینب بهزادفر

در رشته ترتیل          بخش کارکنان          مصطفی کارگر و معظم خرم روز

در رشته حفظ           بخش کارکنان           صفیه عظیمی

در رشته تحقیق       بخش کارکنان            عبدالمهدی قنبری

در رشته تحقیق       بخش دانشجویی       مرضیه صادقی

نوشته شده توسط رویداد شهر در پنج شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۰۴ ب.ظ

دیدگاه